Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
                 
   
   
Klik op een foto om de foto groter te zien
Pannonia - van de Romeinen tot de Magyaren
 
De ruines van Aquincum In de jaren 35 - 34 voor Christus tijdens de eerste Pannonische oorlog van Octavian, de latere imperator Augustus, kwam de hier wonende bevolking voor de eerste keer in contact met de legionen van Rome. Pas in de periode van 13 tot 9 voor Christus werd van een veldheer van Augustus het land tussen de oostelijke Alpen en de rivieren Donau en Save voorgoed geoccupeerd, de nieuwe provincie Pannonia was geboren. Omstreeks het jaar 15 begon op het gebied van het vandaagse Boedapest de oprichting van de grensvesting Aquincum.
 
Het lot van Pannonia was tot de vijfde eeuw nauw verbonden met de geschiedenis van het oude Rome. Een goed ontwikkeld wegennet verband de zesentwintig steden en de vele landelijke nederzettingen van de in de laatste periode in vier districten gescheiden kolonie. Een gemengd van vele Roomse volkeren mengden zich onder de inheemse Erawiskers en later ook met de ten oosten van de Donau levenden "barbaren", die tijdens de langere vredige tijden de markten, baden Imperator Decius en theater van de steden bevolkten. De rivier bleef de grens van het Roomse Rijk. Zonen en dochters van Sarmaten, Germanen en Alanen lieten zich keer om keer in de provincie neer. Door de verkiezing van Decius, een man van pannonische afkomst tot imperator in het jaar 249 bereikten welstand en stabiliteit een hoogtepunt. Tegenslagen kwamen later door de hevige aanstorm van de volkenwandering en het hoogtepunt van de christenvervolging onder imperator Diocletian. In het bijzonder in Aquincum leefden al vele christenen. Hun priesters en bisschoppen werden geëxecuteerd. In deze periode begon het langzame verval van het land. De verordeningen van de imperatoren de grenzen opnieuw te bevestigen en andere bouwwerken op te richten kon deze ontwikkeling niet gestopt worden. De bloei van Pannonia eindigde tijdens het begin van de vierde eeuw definitief.
 
Eerst waren het Germaanse stammen die het land hebben bezet, daarna hebben de Hunnen het land verwoest. Naar de grote aardbeving van 456 werd Pannonia van de Oostgoten geoccupeerd en daarmee werd definitief een einde aan de heerschappij van Rome gezet. Op de Oostgoten volgden tal van halfnomadische volkeren, die behalve de veehouderij ook al in geringe mate akkerbouw hebben bedreven. Van enige duur was slechts de aanwezigheid van de Awaren. Hun stammen werden omstreeks het jaar 800 van Karel de Grote geslagen. Naar het overlijden van de keizer zijn grote delen van het Frankenrijk afgevallen. Slavische volkeren, die hier nu zetelden hebben het machtsvacuüm opgevuld. Hun opperhoofd Svatopluk werd in de 9e eeuw vorst van het Groot-Moravische Rijk. Hij was afhankelijk van Karlman, de koning van het rijk van de Oostfranken. Diens illegitieme zoon Arnulf van Karinthië riep de Hongaren ter hulp om de heerschappij over de gebieden langs de oostgrens zo te herstellen als onder Karel de Grote bestonden.
 
Landname, van het schikbeeld van Europa tot integratie
 
Árpád De onder de naam Hongaren bekende geworden verband van diverse stammen van Centraal-Aziatische oorsprong werd van een magyarische elite gedomineerd en leefde hoofdzakelijk oostelijk van het Karatengebergte en gedeeltelijk op de noordelijke Balkan aan de grens naar Byzanz. In het gebied tussen Dnjestr en Pruth kreeg dit conglomeraat vaste structuren onder opperhoofd Árpád. De Hongaren hebben het bondgenootschap met Arnulf geaccepteerd en overspoelden in het jaar 895 het nog steeds bestaande Groot-Moravische Rijk en bezetten Pannonia.
 
De oorzaken van de metamorfose van het volk zijn veelvoudig. De Hongaarse elite oriënteerde zich aan de Karolingische structuren. In de beginfase hebben de Magyaren met hun rooftochten tot naar Spanje, de Rijnmond, naar Zuid Italië en tot aan de grenzen van de stad Byzanz half Europa geterroriseerd. Naar hun nederlaag op het Lechfeld in de buurt van het Duitse Augsburg in het jaar 955 besloten de Magyaren het Europese voorbeeld Standbeeld van de heilige koning Stefan in Boedapest  te volgen. Opperhoofd Géza heeft het christelijke geloof aangenomen, zijn zoon kroonprins Wajk hete vanaf nu Stefan. Deze verzocht paus Sylvester om een kroon om gelijk aan de andere katholieke vorsten van genade Gods te kunnen regeren. Met de kroning van Stefan in het jaar 1000 was Hongarije voor het eerst in Europa geďntegreerd. Het besluit voor de katholieke geloof en tegen de byzantijnse versie van het christendom was bepalend voor de westelijke oriëntatie van de jonge staat. Stefans tweede vrouw was Gisela van Beieren, zijn opvolger was zoon van zijn zus, die met de doge van Venetië getrouwd was hete Pietro Orseolo. 1102 was het zuidelijk van Hongarije gelegen koningrijk Kroatië zonder vorst. De plaatselijke magnaten bepaalden geen opvolger voor de overleden koning te kiezen, maar zich hun Hongaarse buren aan te sluiten. Tot 1918 vormde het land een eenheid met Hongarije - afgezien van de periode van de Turkse bezetting.
 
Onrustige tijden en grote koningen
 
koning Béla Koningen hadden omstreeks de millennium wisseling geen vaste residentie. Ook de Hongaarse koningen trokken door het land. Enig Szekesfehérvár speelde een speciale rol als kroningsplaats van de vorsten. Toch de inval van de Mongolen in het jaar 1241 vraagde om een nieuwe ordening. De dorpen en steden van het platte land waren ruines, Óbuda en Pest van de Mongolen verwoest. Geruchten gingen om over een tweede aanval van de Mongolen. De Hongaren bevonden zich nu in precies de situatie waarin de van hun aangevallen volkeren drie eeuwen eerder verkeerden. Slechts goed bevestigde burgen die genoeg plaats boden om in noodsituaties de bevolking van een gehele stad op te nemen konden de bereden Mongolische troepen trotseren en de bestand van het koningrijk waarborgen. Boeda begon de rol van een hoofdstad te spelen. Koning Béla IV (1235 - 70) deed alles om burgen en stadsmuren te laten oprichten. Hiervan kunnen ook in Somogy restanten worden bezichtigd. De tweede aanval van de Mongolen kwam dan daadwerkelijk in het jaar 1285 en de Hongaren konden de aanvallers terugslagen
 
Naar het uitsterven van de Árpáden in het jaar 1301 lukte het leden van het huis Anjou de troon te bemachtigen. Maar dit werd geen duurzame dynastie. In de regeringstijd van de Boheemse koning en Duitse keizer Sigismund van Luxemburg (1387 - 1437) werd de gehele regio opnieuw verenigd, voor de eerste keer onder deelname van de Hongaren. Tot op de dag van vandag getuigen monumenten vooral in de hoofdstad van de bloei in het tijdperk van Sigismund. De gotik hield een korte maar krachtige intocht in het land. Helaas begonnen naar de dood van Sigismund opnieuw een interne strijd om de macht. Met de kroning van  keizer Sigismund koning Matyas Corvinuskoning Mátyas I Corvinus (1458 - 90) beleefde het land naar problematisch decennia een sterke impuls. Mátyas, kleinzoon van een kleine Roemeense vorst en zoon van de veldheer en rijksverwezer János Hunyadi vernieuwde de staat. Italië was zijn grote voorbeeld, zelfs als vrouw verkoos hij een Italiaanse. De Renaissancevorst was een grote bouwheer, belangrijke delen van zijn residentie in Boeda zijn bewaard, buitentrappen van rode marmer, met reliëfs versierde bronnen, nobele ruimtes voor de beroemde Bibliotheca Corviniana, een werkplaats voor beeldhouwers, geraffineerd aangelegde lusttuinen bewijzen de fantasie, macht en het doorzettingsvermogen van de koning. Deze vorst is tot vandaag in goede herinnering gebleven. Op Mátyas volgden het gelukloze intermezzo van de Jagellonen. De legers van het Osmanse Rijk, van János Hunyadi en Mátyas succesvol teruggeslagen, stonden verder dreigend voor de zuidelijke grens. Sociale spanningen veroorzaakten rellen in de hoofdstad en 1514 een opstand van de boeren onder Dózsa, die met uiterste geweld nedergeslagen werd en praktisch tot verslaving van de landelijke bevolking leidde. Lajos II Jagello, getrouwd met een prinses uit het huize Habsburger, leidde 1526 het kleine Hongaarse leger van adeligen tegen de aanrukkende, goed georganiseerde strijdmacht van de Turken en werd vernietigend verslagen. De koning viel in de net als het grootste gedeelte van het leger. Ook annekteerden de Turken na de veldslag van Mohacs Hongarije niet meteen hebben de Hongaren het niet van elkaar gekregen opnieuw iets tegen de Turken te ondernemen, niemand werd gevonden opnieuw voor het land te vechten.
 
Gedeeld land onder vreemde vorsten
 
De periode van de verovering was een periode van uiterst hardnekkige verzet en even brutaal optreden van de veroveraars. Hier voerde niet slechts een staat een veroveringsoorlog tegen een andere, zoals het in deze tijden dagelijkse gewoonte was, hier botsten zeer verscheidene culturen en - wat waarschijnlijk veel belangrijker was - twee uiterst verscheidene  keizer Ferdinand I religies op elkaar. Ook al was het Osmanse Rijk in deze periode een buitengewoon goed georganiseerd staatswezen kon Hongarije niet in een stuk de Turkse staat ingelijfd worden. Daar was zelf de hooggeruste militaire apparaat niet in staat. De verovering gebeurde daarom desnoods dorp voor dorp. In andere gevallen werd een vazal uit de veroverde staat als regent ingezet. Zo heerste de wojwode van Transsylvanië János Zápolya voorlopig ook over Centraal-Hongarije. Pas naar zijn overlijden rukten de Turken in Boedapest in, terwijl ook keizer Ferdinand probeerde de hem toegevallen rechten aan de Hongaarse koningskroon door te zetten. Het is hem echter maar voor een klein stukje gelukt zijn erfenis te verkrijgen. Een stukje Hongarije langs de Oostenrijkse grens en Bovenhongarije - ongeveer de vandaagse Slowakije - werd in de naam van Ferdinand vanuit Pozsony geregeerd, de vandaagse Bratislava. In het Oosten bleven de Hongaren onafhankelijk, Transsylvanië koos voor de bondgenootschap met de Osmanen.
 
Zeer vele Hongaren vluchtten in de gebieden die niet van de Turken beheerst werden, hun plaats werd ingenomen door Kroaten, Serviërs en Bosniërs, maar ook bewoners van de afgelegen delen van Turkije. Vanzelfsprekend werden aan de belangrijke posities van de staat loyale Turken uit het centrum van het Osmanse Rijk geďnstalleerd. Afhankelijk van de verantwoordelijke regent werd het land uitgebuit of ook - gerelativeerd aan de omstandigheden van de tijd - uiterst correct bestuurd. Hoofdzakelijk in de grote steden bouwden de Turken een infrastructuur volgens de eigen  De moskee in hartje Pécs behoefde, tot op de dag van vandaag getuigen daarvan moskeen, minaretten en de beroemde Turkse badhuizen. Van de Turkse bevestigingen is praktisch niets bewaard gebleven. Het geestige leven heeft nieuwe impulsen ervaren, er leeft tot op de dag van vandaag de herinnering aan de Turkse tuincultuur.  De van de Turken ingevoerde groente- en fruitsoorten perzik, paprika en tomaat droegen ter verfijning van de keuken bij en zijn vandaag niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken - helemaal te zwijgen van de koffie, zonder die het dagelijkse leven in Hongarije niet meer denkbaar is.
 
De slacht om Wenen Hoezo Sultan Mohammed IV de verovering van Wenen inleidde is niet volledig duidelijk. Naast binnenpolitieke moeilijkheden van die af te leiden was, speelde waarschijnlijk het optreden van het tegen Habsburg vechtende Hongaarse leger onder Imre Thököly een zekere rol. In het jaar 1683 stond het Osmanse leger voor een tweede keer voor de porten van Wenen.
 
Habsburg - bevrijders, Hongaarse koningen of kolonisatoren?
 
Maria Theresia De Turken hadden op de ene kant de militaire macht van het Heilige Roomse Rijk van Duitse Natie sterk onderschat, op de andere zijde niet met de brede Europese steun voor Wenen gerekend. Het resultaat was niet slechts een vernietigende nederlaag voor Wenen, maar het begin van het einde van de Osmanse hegemonie in het Zuidoosten van Centraal-Europa. In de rest van het eeuw werd geheel Hongarije veroverd en de Habsburgers stonden in Belgrado. Door de veroveringen van Habsburgers werden opnieuw grote bevolkingsgroepen in de vlucht gedreven. Naast de hier heen gehaalde Turken vluchtten ook zeer vele tot islam geconverteerde Hongaren. Opnieuw werden gehele landstreken ontvolkt. Hierheen haalden de nieuwe heren Maria Theresia, als al haar vader keizer Karl - als ook al de Turken - bewoners van hun thuisbasis, de Habsburgers nu uit hun bezittingen in Schwaben. Tot op de dag van vandaag zijn de Schwaben een beduidende minderheid in Hongarije.
 
Veldheer Prinz Eugen in de slacht tegen de Turken De meerderheid van de Hongaren verwelkomde de nieuwe heren uit Wenen. Het was ook geen probleem de Habsburgers conform de erfenis van 1526 als Hongaarse koningen in de landdag te bevestigen. De Habsburgers konden tevreden zijn met hun Hongaren. Het leek dat zij een land veroverd hadden dat niet slechts tussen Oostenrijk en de Turken lag - terwijl hun risico duidelijk achteruit ging - en behalve een mooie titel Ferenc Rákoczi ook een duidelijke vergroting van de macht voor de eigen voordeur betekende. In deze zin vergrote Hongarije o ok de voormacht van Habsburg in Duitsland. Maar een bijzondere steun heeft het land niet ervaren. Waar al uit religieuze redenen calvinistische Hongaren de oerkatholieke Habsburgers wijnig vertrouwden traden deze als bezetters op. Overal waar burgen en stedelijke bevestigingen als strategisch minder nuttig werden beschouwd werden deze meteen opgeblazen, men kon niet alle bemannen en had te veel zorgen voor opstanden. Niet dat deze zorgen zonder reden was. In de jaren 1703 t/m 1711 probeerde Ferenc Rákóczi de Habsburgers de macht in Transsylvanië te nemen. Ook al waren de Hongaarse opstandelingen hardnekkiger dan de Turken mislukte de opstand.
 
graaf Széchenyi Het duurde een eeuw voordat het land zich Turkse bezetting en Habsburgse verovering geregenereerd had. De periode van de Franse Revolutie had wijnig invloed op Hongarije. In de 19e eeuw bevond zich Hongarije in een geestige nieuwbegin. Geniale vernieuwer van deze tijd was István Graf Széchenyi. Hij initieerde niet slechts de eerste brug tussen Boeda en Pest, de beroemde kettingbrug, maar ook de academie van de wetenschappen, de regulering van de Donau aan de IJzeren Port met aansluitende stoomscheepvaart op de Donau en vele dingen meer. De handel kreeg internationale dimensies en vele fabrieken werden gesticht. In het jaar 1831 werd de Pester Handelshal, de voorganger van de waren- en effecten beurs gesticht. Tien jaar later begon de Pester Kredietbank met haar werk. Nieuw gestichte drukkerijen, uitgeverijen, boekhandelingen, dagbladen en journalen lieten een modern georiënteerde lezerschap ontstaan. Van de reformijver en het bestreven naar een nationale identiteit werden ook de Duitse, Joodse en Slavische delen van de burgers ingebonden. Men vond een gezamenlijke noemer van een liberaal Hongaarse patriottisme. Bij de theehuizen en restaurants, waarin men elkaar ontmoette kwamen in verenigingen georganiseerde kringen en debaterclubs.
 
Op weg naar een nieuwe onafhankelijkheid
 
Sándor Petőfi De tijd van de reformen bewerkte insnijdende veranderingen. Ze ontwikkelden een eigen dynamiek, die sterker en sneller was dan de moeitenvolle door legistische arbeid geremde verandering van het politieke systeem. De spanning heeft zich ontladen op 15. maart 1848. Zonder kennis van de censuur werden het twaalf punten programma van de Pilvax-kring, een groep jeugdiger intellectuelen, die in het ook vandaag nog bestaande theehuis Pilvax debatteerden, en Sándor Petőfis gedicht "Nationale Lied" gedrukt. Op de trap naar het pas nieuw opgerichte Nationaal museum reciteerde Petőfi zijn gedicht en de twaalf punten werden onder de bevolking uitgedeeld. In een tijd waarin de  Mihály Táncsics vrijheid van mening verboden was meer dan slechts een afrond tegen het heersende systeem, ook al een haarloos gebeurtenis vergleken met de gewelddadige rellen op andere plaatsen van Europa. De enige directe effect was de vrijlating van de gevangen Mihály Táncsics. Echter sommige afgevaardigde van de landdag, die nog steeds in Pozsony zetelde - vingen de vonken op en het lukte hun de keizer een Hongaarse regering af te ringen en een nieuwe landdag naar Pest te beroepen. Minister-president werd de uit een Zuidtransdanubische adelsfamilie stammende Lajos Batthyány.
 
Metternich Franz Joseph I In Wenen regeerde in de naam van de debiele keizer Ferdinand II vorst van Metternich. Naar her Congres van Wenen had hij in Oostenrijk daarvoor gezorgd dat de absolutistische monarchie alle liberale of zelf revolutionaire ideeën in de kiem stikte. Met de tijdgelijke revolutie in Wenen viel het systeem Metternich en met hem de ondertussen volledig verwarde monarch. Vers bloed moest het keizerdom Oostenrijk redden, gevonden werd het in de jonge kroonprins Franz Joseph, die een gehele epoche zijn stempel op zou drukken. Met pas 18 jaren beklom hij in Wenen de keizertroon.
 
Lajos Batthyány Lajos Kossuth Franz Joseph I probeerde de veranderingen, die zijn ohm in het nauw toegestemd had, terug te draaien. De Hongaren hadden hiervoor een duidelijk antwoord: ze proclameerden op 14. April 1849 de Hongaarse Republiek. Tot president kozen ze Lajos Kossuth. Franz Joseph dacht niet daaraan Hongarije in de onafhankelijkheid te ontlaten. Omdat hij militair niet in staat was de macht in Hongarije terug te veroveren zocht hij hulp bij zijn Russische bondgenoten, die de jonge republiek een gewelddadig einde bereidden. Sándor Petőfi viel in de slacht, de Minister-president eindigde op het schavot en president Kossuth vluchtte in het Turkse exil, waar hij 1894 93 jarig overleed, zonder dat hij ooit naar Hongarije terug kon keren. De volgende tientallen jaren werd Hongarije van Wenen uit geregeerd, de nationale scheur in de veelvolkenstaat Oostenrijk werd groter.
 
Het parlament van Boedapest kroning van Franz Josephs tot Hongaarse koning Pas 1867 waren er eerste pogingen ter reform van de staat, de Oostenrijks - Hongaarse "Ausgleich". Hongarije kreeg een eigen regionaal bestuur en keizer Franz Joseph I liet zich tot Hongaarse koning kronen. De K&K monarchie was geboren (K & K = keizerlijk en koninklijk). De kans een moderne veelvolkenstaat te scheppen was verdaan, nu hadden twee volkeren een voorrang - twee van zestien. Economisch beleefde Hongarije al sinds begin van de eeuw een lang aanhoudende bloei, de neergeslagen revolutie kon de boom slechts dempen. Juist door de politieke afhankelijkheid van Wenen wilde men in internationale vergelijking nergens terugstaan. Niet voor niets strijden de Hongaren met de Britten daarover, wie het grootste paramentgebouw ter wereld heeft.
 
Hongarije t/m 1918 en vanaf 1919 Als onderdeel van de dubbelmonarchie naam Hongarije natuurlijk aan de zijde van Oostenrijk aan de Eerste Wereldoorlog deel. Het einde zal iedereen bekend zijn. Nog voor zijn einde proclameerden de Hongaren voor de tweede keer de republiek. Ze staan daarmee in de lange reeks van de van Oostenrijk separerende staten. De bijzondere rol van de Hongaren in de K&K monarchie betekende voor de Hongaren van de winners als verliezer van de oorlog behandeld te worden, anders als bij voorbeeld Tsjechen en Slowaken. Met deze legitimatie werd Hongarije op een kleine rest teruggesneden. Alle gebieden met een gemengde bevolking kwamen aan de buurlanden. Dat voormalig zo belangrijke Hongaarse land Transsylvanië kwam aan Roemenie, Bovenhongarije is vandaag na de scheiding van de Tsjechen een onafhankelijke staat, het 800 jaar eerder vrijwillig in Hongarije geďntegreerde Kroatië kwam onder de heerschappij van Servië, dat als koninkrijk Joegoslavië verder bestond enz.. Een derde van het land dat K&K Hongarije uitmakte met ongeveer de helft van de Hongaren werd dan daadwerkelijk onafhankelijk.
 
Een jonge, oude staat zoekt zijn weg
 
Mihály Grof Károlyi De pas geproclameerde republiek onder de regering van Mihály Grof Károlyi bestond maar enkele maanden. Communistische raten trokken in het voorjaar 1919 de macht aan zich en wilden naar voorbeeld van de sovjet republieken in Rusland en Beieren regeren. Zowel de Tsjecho-Slowakije als ook Roemenie zagen in het rode regime in Boedapest een gevaar voor de stabiliteit in het eigen land en stuurden hun legers - naar voorbeeld van de westerse machten in Rusland - tegen de nieuwe staat. Wat in Rusland niet lukte hebben de geallieerden uit Praag en Boekarest in Hongarije wel bereikt, de communiste werden verdreven. Een half jaar naar begin van de communistische heerschappij hebben koninklijk Roemeense troepen Boedapest bezet en Hongarije werd opnieuw monarchie.
 
Werd Hongarije een monarchie? Karl van Habsburg, de laatste K&K monarch probeerde twee malen op de Hongaarse troon terug te keren. Sommige hadden hem graag terug gezien, andere helemaal niet, zowel in het binnen en buitenland. Onder de tegenstanders koning Karl tijdens de tweede restitutiepoging waren de Britten de machtigste. Koning Karl wou niet reden voor een nieuwe oorlog zijn en dankte noodgedwongen af. Maar Hongarije bleef monarchie - op de papier. De troon hielt men vakant. Dit kwam Miklós Horthy niet ongelegen. Hij was een voormalige konteradmiraal van de K&K marine en vleugeladjudant van Franz Joseph. Hij was naar de invasie van de Roemenen de machtige man. Hij werd rijksverwezer en was daarmee staatschef. Hij was centraal persoon van een autoritair regime, dat met hulp van een gekozen parament regeerde. Dit was echter niet de enige tegenstrijdigheid van de nieuwe staat. De regering steunde de industrialisering van het land, maar zorgde niet voor de randvoorwaarden van een geďndustrialiseerde maatschappij. Men zocht nabijheid en acceptatie van de gevestigde democratieën, maar verkoos de dictatoren regimes van Europa als bondgenoten.
 
Nieuwe afhankelijkheden, nieuwe eigen wegen
 
Horthy en Hitler Hongarije had niet geaccepteerd dat grote delen van het land naar de oorlog aan andere staten waren gegaan. Men probeerde Transsylvanië van Roemenië terug te krijgen. Uitgerekend de Duitse regering onder Hitler werd benoemd in de strijd te bemiddelen. Transsylvanië werd weer Hongaars, maar voor welke prijs? Hongarije had zich in een nieuwe afhankelijkheid begeven. Als gevolg hiervan naam het land ook op de zijde van Duitsland aan de Tweede Wereldoorlog deel. Zo lang Horthy een betrouwbare bondgenoot bleek kon hij Hongarije volgens eigen inzien besturen. Pas als er twijfels aan zijn betrouwbaarheid ontstonden heeft de Duitse Wehrmacht Hongarije 1944 bezet en Horty nauw in de gaten gehouden. Als de steenoude Horthy enkele maanden later - aan de Hongaarse grens stonden sovjet troepen en Amerikaanse bommen verwoestten de steden - een dilettantische poging deed  een separaatvrede te sluiten werd hij door de SS opgepakt. In Boedapest namen de pijlkruiser de macht over, een paramilitaire organisatie van de tekort gekomen stedelijke bevolking volgens de voorbeeld van andere organisaties van nationaal-socialistische vechtersbazen. Terreur beheerste de stad, terwijl sovjet troepen de hoofdstad huis om huis veroverden.
 
Naar de oorlog - de bezetters hadden elkaar afgewisseld - begonnen de Hongaren aan de wederopbouw van hun land. 1946 vonden democratische verkiezingen plaats. De partij van de kleiagrariërs, landarbeiders en burgers kreeg de absolute meerderheid. Ver afgeslagen de  Mátyas Rákosi sociaal-democraten, de communisten en de nationale boerenpartij. Het land begon aan een nieuw tijdperk, werd opnieuw republiek, nu met een calvinistische dominee als president en een conservatieve minister-president. Echter deze tijd duurde niet lang. De internationale situatie verscherpte zich, Moskou probeerde zijn machtbereik te vestigen. In het land zelf zorgde dit tot de nodige spanningen. Zoals in andere landen ook werden de sociaal-democraten en communisten in Hongarije gedwongen verenigd. De van Mátyás Rákosi gedomineerde nieuwe partij slaagde daarin de andere politieke groepen van het land te verdelen.
 
Tegen vooraanstaande politici van de niet-communistische meerderheid, maar ook tegen voormalige sociaal-democraten werden showprocessen gevoerd. Zelfs de communistische  Imre Nagy minister László Rajk en János Kádár werden slachtoffer van de stalinistische zuiveringen. Rajk werd opgehangen, Kádár tot levenslang veroordeeld. Gewelddadig werd de gehele economie onteigend en iedere nog zo klein boerderijtje gecollectiveerd. De heropbouw van het land stagneerde, het land verkeerde in een algemene, geestige, politieke, economische en menselijke crisis. Naar het overlijden van Stalin en de veranderde politiek van Chruschtschows braken de structuren ook in Hongarije oppen. Imre Nagy werd minister-president. Hij stamde weliswaar uit de communistische partijkader, maar was niet lid van de stalinistische clique rondom Rákosi. Deze wist echter de machtpolitieke onzekerheden in het kremlin voor zij eigen doeleinden te gebruiken en Imre Nagy werd uit zijn ambt gejaagd en de bankroete dictatuur voort gezet.
 
Sovjetische tanks gegen de Hongaarse opstand De fruchten van de geringe vrijheden wilde de bevolking niet opgeven. Tegen de demonstranten haalde de opvolger van Imre Nagys sowjetische Troepen ter hulp. Zo begon op 23. Oktober 1956 de volksopstand. Met Imre Nagy als Minister-president wilde de regering in Hongarije een pluralistische maatschappij met een meerpartijenstelsel oprichten. Bedrijven zouden door de werknemers bestuurd worden. Hongarije verliet de Pakt van Warschau. Een van de vloeiendste medestanders was de vrijgelatene voormalige minister van binnenlandse zaken János Kádár. Deze verlies van een vazallenstaat accepteerde de Sovjetunie niet. Met tanks werd de vreedzame revolutie verpletterd, Imre Nagy naar Moskou ontvoerd en ter dode veroordeeld.  János Kádár Uitgerekend János Kádár had ter rechtvaardiging van de invasie de Sovjets "ter hulp geroepen". Bijna vanzelfsprekend werd hij aan de top van partij en staat gezet. Dromen van democratie waren voor een lange tijd uitgedroomd, maar ook de stalinisme was voorgoed voorbij. Enkele jaren later begon Kádár de teugels losser te houden. De staatseconomie werd gemilderd en particuliere initiatieven werden in geringe omvang toegestaan. Maatschappelijk werd meer vrijheid toegestaan dan in andere staten achter het ijzeren gordijn, "wie niet tegen ons is voor ons" was de devies. De goulash communisme minderde de onvrijheid, maar kon de centrale problemen niet verbergen.
 
József Antall, ministerpresident 1990 - 1993 Met de veranderende situatie in de Sovjetunie in de late 80er jaren van de laatste eeuw, die haar universele machtstreven had opgegeven ten gunste van maatschappelijke reformen en met de inbrekende wereldeconomie stonden alle staten van de toenmalige Oostbloklanden voor moeilijk op te lossen problemen. In sommige staten probeerde men het met geweld, zoals in Roemenië, in anderen aan ronde tafels. Hongarije behoorde tot de tweede groep. Reformcommunisten en oppositionele besloten democratische verkiezingen. Deze keer is het experiment democratie uiteindelijk gelukt. Met mooie regelmaat veranderden sindsdien alle vier jaren de meerderheid in het parament en daarmee de regeringen, pas 2006 werd voor het eerst een regering herkozen. De economie is verregaand geprivatiseerd en Hongarije terecht zeer geliefd bij buitenlandse investeerders. Hongarije, sinds jaren al lid van de NAVO werd in mei 2004 in de Europese Unie opgenomen. Ook al is nog een stuk weg te gaan voordat Hongarije alle achterstanden heef ingehaald, zo is Hongarije naar vele omwegen daar beland waarheen het een millennium eerder onder koning Stefan was vertrokken: geďntegreerd in het westen van Europa.
       
Hongarije   geschiedenis   beroemde Hongaren   thermale baden
       
Balatonmeer   Baranya  Somogy   Tolna
        
keuken   wijn     
       

 

 

Magyar Kúria Real Estate Limited met kantoor in Várong, in de buurt van het thermaalbad Igal in Hongarije, is niet uitsluitend erkend makelaarskantoor, maar ziet zichzelf vooral ook als servicebedrijf rondom het onderwerp vastgoed, wees het gebruikt of voor het nieuw bouwen van uw woning, op uw eigen bouwgrond of een door ons bemiddeld grondstuk, als vakantiehuis, net zo als voor woondoeleinden. Behalve een huis in de toeristische centra, zoals bij voorbeeld Siófok aan het Balatonmeer kunnen wij u uw eigen boerderij in voor het dorpstoerisme interessante plaatsen aanbieden, net zo als een stadswoning in Kaposvár, Pécs of andere steden. Wij helpen u bij uw kuur of vakantie en ook als u wilt investeren tussen Balaton en Drava, wij werken voor u in de komitaten Somogy, Tolna en Baranya. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze klantendienst.