Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
                 
   
   
Klik op een foto om de foto groter te zien

Lajos Kossuth József Antall Sándor Kőrösi Csoma Ányos Jedlik Ferenc Rákóczi István Graf Széchenyi Imre Nagy Ede Teller Imre Kertesz

 
Hongarije heeft in zijn geschiedenis vele interessante mensen gekend. Sommige zijn héél bekend, andere nauwelijks. Iedereen ooit in Hongarije was heeft met zekerheid ook een Kossuth Lajos utca bezocht, maar wie was die man? En wie is deze Rákóczi op het biljet van 500 Forint? De natuurkundige Teller is zeer bekend, maar was dat geen Amerikaan? De keuze van de personen is willekeurig en heeft ook geen andere bedoeling dan een beetje te informeren over:
Lajos Kossuth,József Antall,Sándor Kőrösi Csoma, Ányos Jedlik,Ferenc Rákóczi,István Graf Széchenyi,Imre Nagy,Ede Teller enImre Kertesz

Lajos Kossuth

Lajos Kossuth Kossuth heeft zich een naam gemaakt als dé politicus van de 19e eeuw, hij was op het hoogtepunt van zijn korte carričre de eerste president van Hongarije. Hij stamde uit een verarmde familie van adel en heeft zich als advocaat voor de rechten van de Hongaren ingezet, zijn kritiek aan de heerschappij van de Habsburgs heeft hem voor drie jaren in de gevangenis gebracht. Behalve de idee van een nationale staat waren voor hem de bevrijding van de boeren en een grondwet dat gelijke rechten voor iedereen garandeert de politieke doeleinden. Tijdens de sfeer van vernieuwing in de jaren 40 van zijn eeuw heeft hij naast zijn liberale doelen ook succesvol voor de invoering van Hongaars als ambtelijke taal gepleit. Tijdens de revolutie 1848/49 werd hij eerst minister van financiën - in de eerste regering die niet de keizer, maar het parlement verantwoordelijk was. Toen de jonge keizer Franz Joseph I de verworvenheden van de revolutie weer afschaffen wil was het Kossuth, die op 14 april 1849 de onafhankelijkheid van Hongarije proclameerde, eerst had hij aan een habsburgische monarchie in een democratisch Hongarije geloofd. Met hulp van Russische troepen zijn de Oostenrijkers daarin geslaagd de Hongaren militair te overmeesteren en voor Kossuth bleef slecht naar het buitenland te vluchten. Zijn politieke doelen heeft hij nooit opgegeven en is voor de rest van zijn leven niet naar Hongarije terug gekomen. Hij opponeerde tegen de in zijn ogen slechte compromis van de "Ausgleich" van 1867 - zonder succes, de dubbele monarch heeft Hongarije in de staat van de Habsburgers ingebonden. 1894 overleed Kossuth, zijn laatste rustplaats vond hij dan toch in Hongarije, waar hij tot op de dag van vandaag niet vergeten is, kijk alleen maar naar de vele wegen, pleinen en gebouwen, die zijn naam dragen.

József Antall

József Antall De naam Antall is een synoniem voor de systeemverandering in Hongarije. Toen het communistische regime van Kádárs de ruin van het land veroorzaakt had en in de eerste vrije verkiezingen in een sterke burgerlijke meerderheid resulteerde werd Antall in april 1990 minister-president. Zijn regering heeft de transformatie van de economische en rechtelijke systemen doorgevoerd en in zijn ambtsperiode hebben de sovjetische troepen het land verlaten en het land moest zijn positie in een veranderd Europa nieuw definiëren. Antall is de politicus gewest die daarin geslaagd is de staat in kortste tijd te veranderen. Terwijl de maatschappij op dit moment natuurlijk heel verdeeld was is het zeker ook de prestatie van Antall de revolutionaire tendenties binnen de marges van een vreedzame transformatie te houden. De waardige stijl van de politicus is in tegenstelling van het opreden van vele andere in aangename herinnering gebleven. Antall overleed in december 1993, kort voor de tweede vrije verkiezingen.

Sándor Kőrösi Csoma

Sándor Kőrösi Csoma Een zeer onbekende Hongaar is de linguďst Sándor Kőrösi Csoma, een onbetwist grote figuur in de oriëntalistiek. 1784 in Transsylvanie geboren hebben hem al in zijn jeugd de verhalen van de uit Centraal Aziatische afkomstige Hongaren in de ban geslagen. He taalgenie, dat vroeg veel meer dan tien Europese Aziatische talen leerde, heeft eerst als talenleraar gewerkt. En toch trok het hem magisch naar het oosten. Op 35 jarige leeftijd is hij op zoor naar de voormalige heimat van de Hongaren gegaan. Vijf jaar had hij nodig om na vele ontberingen Kasjmier te bereiken. De Oejgoeren hield hij foutief voor de voorvaren van de Magyaren, maar op weg daarheen werd hij steeds weer door dat rauwe klimaat terug gehouden. Hij werd sterk aangetrokken door de oude cultuur van Tibet en heeft het eerste Tibetaanse woordenboek met de daarbijbehorende grammatica in Engelse taal geschreven. 1833 werd hij lid van de Hongaarse Academie der Wetenschappen. Op zijn expedities heeft hij verscheidene Indische talen geanalyseerd tot hij 1842 in Darjeeling aan malaria overleed. De man die zo veel voor de oriëntalistiek deed heeft de heimat van de moderne Hongaren nooit terug gezien en de historische heimat nooit gevonden.

Ányos Jedlik

Ányos Jedlik Onder de pionieren van scheikunde en natuurkunde hoort een eigen hoofdstuk de benedictijn monnik Ányos Jedlik. Hij bezocht het benedictijnen gymnasium in het toen Hongaarse Bratislava, werd lid van deze oorden en werd eerst tot pastoor gewijd. Toch leer en onderzoek bepaalden zijn leven. Hij werkte eerst in Győr en later in Pest. Veelvoudig was zijn drang naar onderzoek, de behandeling van cholera met kunstmatig soda behoort tot zijn verdiensten, net als de uitvinding van de dynamo - hij ging Siemens vooraan. Op de expo in Wenen 1873 werden zijn uitvindingen getoond. Hij werd lid van de Hongaarse Academie der Wetenschappen en rector van de universiteit Pest.

Ferenc Rákóczi

Ferenc Rákóczi De naam Rákóczi verbindt zich bij de geboorte van Ferenc sinds generaties met opstanden en oorlogen tegen het huis Habsburg. Zij lot blijkt voorbepaald te zijn. De vorst van Transsylvanie was waarschijnlijk de hardnekkigste en succesvolste opstandige tegen de Oostenrijkers. Pas hadden de Turken de tweede keer voor Wenen lagen en werden daar 1683 vernietigend verslagen. Pas hadden de Habsburgers de bezetters verdreven. Daar bleek het vooral de protestantse Hongaren in het Oosten dat slechts de kolonisatoren vervangen waren. 1703 verhef zich de Hongaarse bevolking tegen de nieuwe vreemde heren, strategisch een gunstig moment, want de hof van Wenen was in de Spaanse Successieoorlog verwikkeld. Rákóczi heeft leiding aan de opstand gegeven. Tot 1707 zijn de Hongaren daarin geslaagd de Oostenrijkers bijna volledig uit Hongarije te verdrijven. De lichte cavalerie van de Hongaren was gevreesd, maar toch niet machtig genoeg de grote strijdkrachten van de Habsburgers duurzaam te verslagen. Vooral de bondgenoten Frankrijk en Rusland steunden de transsylvanische vorst slechts mondjesmaat. De Fransen hadden als hoofdinteresse in Spanje de eigen dynastie te etableren, de verzwakking van de Habsburgers in het oosten was minder belangrijk, terwijl de binding van militaire krachten aan het Hongaarse front natuurlijk welkom was. De oorlog eindigde 1711, maar het vredesverdrag bevestigde vooral de rechten van Habsburg. Rákóczi koos vrijwillig het exil en verliet Hongarije voorgoed.

István Graf Széchenyi

István Graf Széchenyi In de 19e eeuw bevond zich Hongarije in een geestige nieuwbegin. Geniale vernieuwer van deze tijd was István Graf Széchenyi. Hij initieerde niet slechts de eerste brug tussen Boeda en Pest, de beroemde kettingbrug, maar ook de academie van de wetenschappen, de regulering van de Donau aan de IJzeren Port met aansluitende stoomscheepvaart op de Donau en vele dingen meer.

Imre Nagy

Imre Nagy Imre Nagy heeft als communistische partijkader alle stalinistische zuiveringen overleeft. Toen Stalin overleden was heeft den sterke man van de communistische partij Mátyás Rákosi het ambt van de minister-president aan Imre Nagy over gedragen. De nieuwe regering hield de teugels iets minder strak, heeft de interneringslagers opgeheven en politieke gevangene vrij gelaten. Maar de buitenlandse politiek bestond verder vooral in een hecht band met de USSR. De fase van liberalisering duurde niet lang, Nagy werd in april 1955 wegen antisovjetsche instelling ontslagen en András Hegedüs, lid van de stalinistische cirkel om Rákosi, zijn opvolger, de bankrotte dictatuur werd voortgezet. Het politieke klimaat verscherpte weer. Tijdens de politieke ommezwaai in Moskou na Stalin werd de partijtop vervangen. Voor hun rechten gingen vele Hongaren de straat op, de regeringschef had plannen de demonstraties door sovjetische troepen met geweld te verhinderen. Reformgeoriënteerde politici grepen in, regering en partijtop werden opnieuw vervangen. János Kádár leidde de partij, Imre Nagy keerde terug als minister-president. Zij hadden plannen van Hongarije een pluralistische maatschappij met meerpartijenstelsel in te voeren. Bedrijven moeten zich door arbeidersraden zelf besturen. Hongarije zegde zijn lidmaatschap in het verdrag van Warschau op. Nagy was overtuigd van het westen gesteund te worden. De USSR was bereid enige dingen wel toe te staan, maar niet in alle punten. Een compleet verlies van een vazallenstaat accepteerde de Sovjetunie niet. Met tanks werd de vreedzame revolutie neergewalst, geroepen werden de sovjetische troepen uitgerekend door de nieuwe partijchef Kádár, die tot de afkeer van het communisme de teugels in handen hield. Imre Nagy werd naar Moskou ontvoerd en daar ten dode veroordeeld. Vandaag is ij in een eregraaf op het heldenplein in Budapest bijgezet.

Ede Teller

Ede Teller Teller werd 1909 in Budapest geboren. In Duitsland studeerde hij vanaf 1928 als leerling van Sommerfeld en Heisenberg natuurkunde. Hier kon de jood Teller niet lang blijven, verliet Europa en ging naar de Verenigde Staten. Daar naam hij samen met Gamow aan de opstelling van de thermonucleaire kernfusietheorie deel. Samen met onder meer Bohr, Fermi and Oppenheimer heeft hij in opdracht van de Amerikaanse regering de atoombom ontwikkeld en hij slaagde 1952 in de realisatie van de waterstofbom. Vanaf 1956 heeft Teller aan het civiele gebruik van de kernenergie meegewerkt. Zijn ambities golden op latere leeftijd niet meer de ontwikkeling van wapens, maar van een systeem ter afweer van nucleaire aanvallen, dat echter tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd werd. 1990 mocht hij voor de eerste keer weer naar Hongarije reizen. In het democratiseringsproces heeft hij vaak een manende rol gespeeld en steunde het conservatieve lager. Hoog geëerd overleed Teller 2003.

Imre Kertesz

Imre Kertesz Imre Kertész, werd op 9 november 1929 in Budapest geboren, in juli 1944 naar Auschwitz gedeporteerd en in april 1945 uit het concentratiekamp Buchenwald bevrijd. 1948 beëindigde hij alsnog school met zijn VWO diploma en vond en baan bij het dagblad Világosság. Deze werd binnen korte tijd tot partijorgaan van de communistische partij en Kertész weer ontslagen. Van 1951 tot 1953 was hij in militaire dienst. Sinds 1953 leeft hij als vrije schrijver in Budapest. Hij schreef voornamenlijk musicals en theaterstukken. 1960 begint hij aan zijn roman Sorstalanság (mens zonder lot) te werken. Vele jaren probeerde Kertész het boek ter publiceren en pas 1975 verscheen het voor het eerst in Hongarije, literair geacht werd het pas met de tweede editie 1985. Zijn brood verdiende Imre Kertész vandaar hoofdzakelijk als vertaler. Hij tekent verantwoordelijk voor de Hongaarse versie van werken van Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Elias Canetti, Ludwig Wittgenstein, Joseph Roth, Arthur Schnitzler en Tankred Dorst. Toen Sorstalanság 1995 in een nieuwe Duitse vertaling verscheen, werd het als literair gebeurtenis gevierd en daarmee kwam Imre Kertész tot internationale bekendheid. Vandaag wordt het tot de meest belangrijke werken van Europeese literatuur van de 20ste eeuw gerekend. Pas eind jaren tachtig volgten A kudarc (Fiasco) en Kaddis a meg nem születt gyermekért (kaddisj voor een niet geboren kind), waarmee hij de "trilogie van lotloosheid" voltooide. Tal van publicaties volgden en na vele onderscheidingen verkreeg Imre Kertész in het najaar 2002 de Nobelprijs voor literatuur "voor een literair werk, dat de kwetsbare ervaringen van het individu tegenover de barbaarse willekeur van de geschiedenis verdedigt".
       
Hongarije   geschiedenis   beroemde Hongaren   thermale baden
       
Balatonmeer   Baranya  Somogy   Tolna
        
keuken   wijn     
       

 

 

Magyar Kúria Real Estate Limited met kantoor in Várong, in de buurt van het thermaalbad Igal in Hongarije, is niet uitsluitend erkend makelaarskantoor, maar ziet zichzelf vooral ook als servicebedrijf rondom het onderwerp vastgoed, wees het gebruikt of voor het nieuw bouwen van uw woning, op uw eigen bouwgrond of een door ons bemiddeld grondstuk, als vakantiehuis, net zo als voor woondoeleinden. Behalve een huis in de toeristische centra, zoals bij voorbeeld Siófok aan het Balatonmeer kunnen wij u uw eigen boerderij in voor het dorpstoerisme interessante plaatsen aanbieden, net zo als een stadswoning in Kaposvár, Pécs of andere steden. Wij helpen u bij uw kuur of vakantie en ook als u wilt investeren tussen Balaton en Drava, wij werken voor u in de komitaten Somogy, Tolna en Baranya. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze klantendienst.